Църквата Св.40 Мъченици - В.Търново

2010.09.30
10:50

Църквата “Свети 40 мъченици” в град Велико Търново е от най-значимите обекти на културно-историческото наследство на България. Тя е била построена, украсена и стенописана по заповед на цар Иван Асен II и посветена на голямата му победа при Клокотница на 9 март 1230г. над епирския деспот кир Теодор Комнин, след което владенията на България се разширяват до Егейско и Адриатическо море. Исторически възпоменателен надпис в този смисъл е изсечен върху една от колоните на църквата.
През XIII-XIV век, тя е била една от най-хубавите и най-богати църкви на манастира, наричан “Велика лавра”. В църквата са били погребвани царски особи и пазени мощите на светци. Църквата е била многократно преправяна. През периода на османското владичество, тя е била превърната в джамия, а през 1913г. силно е пострадала от земетресение. Стигнала е до нас в преустроен вид, който е дал основание за различни тълкувания на типа на паметника от страна на изследователите му. Църквата се състои от две части – продълговата базилика с шест колони, поставени в два реда, три полукръгли апсиди и един тесен притвор от запад, и от една пристройка, построена по-късно към западната й страна. В църквата се намират едни от най известните паметници – Омуртаговата, Асеновата и Граничната колона от крепостта Педесто от времето на хан Крум.
Bookmark and Share