Велико Търново - Трапезица

2010.08.26
20:50

Търново е столица на България по Време на Второто българско царство, а именно след освобождението ни от византийско владичество, което става с възстанието на братята Асен и Петър. В следващите години до падането ни под турско владичество, градът се развива и просперира като център на българската култура и изкуство и като една от най-добрите крепости на Балканите. По това време Търново е разположен на три хълма - Царевец, Трапезица и Света Гора. В другия ми коментар дадох повече подробности за хълма Трапезица, а ето и някои снимки...
Bookmark and Share