екопътека Бяла река

2010.05.09
13:01

Екопътеката е едно от най-красивите места,които предлага планината. Изгтрадени са 8 дървени мостчета,над водните каскади,които образува реката.Обезопасена е с парапети и стълбички, вградени в скалите. Самото преминаване по маршрута ще достави удоволствие на хората, обичащи силните усещания. Тук се намира най-голямото разнообразие на флора и фауна в България.


екопътека екопътека екопътека екопътека


Bookmark and Share