Значими британски изобретения - първа част


желая да следя тази тема за нови коментари
2012-07-20 12:39

Великобритания е родина на някои от най-великите учени, математици и изобретатели в съвременната история. С влиятелните хора се пораждат и влиятелни идеи,теории и творения, част от които имат потенциала да променят завинаги света.
В тази статия ще разгледаме някои британски изобретения, които са направили нещо именно в тази насока – осъществили са революция в света. Макар че няколко от тези изобретения са оспорени, те са законово признати като дело на британски учени.

Сащ
Може би тук ще отворим един малък спор. САЩ е страна, която заема около половината от континента Северна Америка, най-вече южната част. Като единствената глобална суперсила (по дефиниция), САЩ продължава да е една от най-влиятелните страни в света, най-вече в областта на енергетиката, културата и военното дело.
САЩ се формира, когато британските колонии в Северна Америка обявяват независимост след продължителни и нарастващи спорове с Кралство Великобритания заради данъчното облагане на колониите,без представителство в британския парламент. Революцията продължава от 1775 до 1783 г., а победата и независимостта за САЩ се решава с помощта на френски, испански и холандски войски.
Въпреки това остава въпросът,че колонистите са британци до времето на победата през 1783 г., когато жителите придобиват независимост от Великобритания. С тези мотиви може да се приеме, че Великобритания дава началото на американската страна.

Почти всеки модерен спорт
Най-популярните спортове в нашето съвремие,ако проследим историята им ще разберем, че водят началото си от Англия. Най-значимитe са футболът, крикетът,ръгби и тенис. Разбира се първоначално британците не са мислили да бягaт и да ритат топка из полето, но те стандаризират структурата и правилата на повечето състезателни спортове, които познаваме днес.

Законите на Нютон
Исак Нютон е английски физик и математик. Роден е през 1642 г. и е открил и документирал за първи път трите закона за движение по отношение на физиката. Законите на Нютон са:
1 – ви закон – Всяко тяло запазва състоянието си на покой или на равномерно и праволинейно движение дотогава, докато външна сила не го изведе от това състояние.
2 – ри закон - Сила, действаща на системата отвън, води до ускорение на системата.
3 – ти закон - Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.

Нютон е първият човек, който документира механиката на всемирното привличане. Работата на учена е повлияла значително на съвременната наука и с право можем да кажем, че е един велик човек.

Исак Нютон
   Bookmark and Share


Всички оценки и коментари представляват израз на лично мнение на потребители на ZaHotelite.com и НЕ изразяват позиция или възгледи, които задължително се споделят от екипа на ZaHotelite.com.